– konsult, föreläsare och författare

Litteratur

Xenofon, Ledarskap (Oeconomicus) (2004). Sokrates tar reda på hur man leder arbetet på en lantegendom för 2500 år sedan.

Xenofon, En persisk furstes uppfostran (1998). Den klassiska boken om hur perserkungen Kyros blev en av historiens legendariska ledare. Inte helt lättläst men väl värd ansträngningen.

Arrianos, Alexander den store (2003). Antikens mest kompletta skildring av Alexanders invasion av perserriket.

Alfred W. Crosby, Att mäta verkligheten (1999). Hur en ny världsbild började skapas på medeltiden vilket lade grunden till västerlandets senare framsteg.

Ronald Ingelhart och Christian Welzel, Modernization, Cultural Change, and Democracy (2000). Ingelhart leder det omfattande forskningsprojektet World Values Survey. Med utgångspunkt från omfattande internationella undersökningar har han skrivit flera böcker om hur samhällets ekonomiska utveckling påverkar och förändrar vår kultur och våra värderingar på områden som könsroller, religion och samhälle.

Maths Isacsson, Industrisamhället Sverige. Arbete, ideal och kulturarv. (2007). Berättelsen om hur 1900-talets industrisamhälle påverkat våra liv.

Rob Goffee och Gareth Jones, Clever (2009). Undertiteln säger vad boken handlar om: Leading Your Smartest, Most Creative People. Författarna har också skrivit boken Why Should Anyone Be Led by You? (2006).

Peter Senge, The Necessery Revolution (2010). Vår framtid är beroende av att vi vågar ifrågasätta industrialismens tankemodeller!

Harvey Seifter och Peter Economy, Leadership Ensemble (2001). Berättelsen om det gemensamma ledarskapet i Orpheus Chamber Orchestra.

John Kotter, Our Iceberg Is Melting (2006). Genialiskt enkel bok om hur man trots motstånd lyckas med förändringsarbete.

Stefan Svenningsson och Mats Alvesson, Ledarskap (2010). På bara 120 sidor ges en balanserad och nyanserad bild av ledarskapets trender och moden. De vågar ställa frågor som:

Är chefskapet bara en kuliss utan koppling till egentligt inflytande? Nyttigt skeptisk.

       Lästips om du vill fördjupa dig: