– konsult, föreläsare och författare

Att leda kunskapsföretag

Föredrag

       Vilket ämne intresserar dig mest? Lyssna på de korta presentationerna och klicka sedan på ”Boka” när du vill skicka en förfrågan.

Det nya ledarskapet

Ledarskapets historia och framtid / Historien om ledarskapet