Folke Hasselmark är fil. mag. i ekonomisk historia och i idéhistoria och arbetar som ledarskapskonsult med förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Förutom erfarenhet som ledare inom den offentliga sektorn har han också drivit egna företag inom marknadsföring och försäljning. Han föreläser även om ledarskapets historia och framtid samt leder kurser i retorik.